Qipsi

Poděkování

Chtěla bych touto cestou ze srdce poděkovat mému manželovi za společnou lásku ke zvířátkům, za oporu i ochranná křídla.

Poděkování patří i paní Evě Hyblerové z chovatelské stanice Eve - Bler a to za trpělivost a všechny rady které nám dává.

Děkujeme také všem, kteří nás mají rádi.